Školení požární ochrany

Povinnost školení požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu zákona o požární ochraně jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany jeli u zaměstnavatele ustanoven.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

Provádíme školení požární ochrany (PO)

  • Školení preventistů PO
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení zaměstnanců
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • Školení preventivních požárních hlídek
  • Školení osob zajišťujících PO v době mimopracovní
  • Školení obsluhy ohlašoven požáru

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku požární ochrany, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a požárními předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti, neváhejte nás kontaktovat, RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!