Požární ochrana

Zajistíme kvalitní požární ochranu vašemu podnikání!

  • Nabízíme veškeré služby spojené s požární ochranou.
  • Posoudíme požární nebezpečí Vašeho podnikání, zpracujeme potřebnou dokumentaci, zaškolíme Vás i Vaše zaměstnance, dodáme a naistalujeme protipožární zařízení. Provádíme periodické kontroly a revize.
  • Poradíme a pomůžeme Vám v každé fázi Vašeho podnikání.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany, dle ustanovení legislativních požadavků a normových požadavků České Republiky.

Dodáváme a instalujeme

Povinnosti požární ochrany

Pokuty za nedodržování povinností PO

Hasičský záchranný sbor může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Bezpečnost práce

Bezpečnost vaší práce nechte na nás!

  • Přinášíme Vám komplexní servis bezpečnosti práce - BOZP.
  • Zaškolíme Vás a Vaše zaměstnance, zpracujeme dokumentaci či plán BOZP na míru Vašemu podnikání přesně dle požadavků legislativy.
  • Dlouhodobě udržujeme dobré vztahy s pracovníky státní správy (inspektorát práce, hasičský záchranný sbor, hygiena...).

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, dle ustanovení legislativních požadavků a normových požadavků České Republiky.

Zajišťujeme komplexní správu budov

Povinnosti BOZP

Základní rozdělení: zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  • 26 - 500 zaměstnanců
  • Může zajišťovat úkoly v preveci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Pokuty za nedodržování povinností BOZP

Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, fyzické a právnické osobě v rozmezí 200 000, Kč až 2 000 000 Kč dle povahy přestupku, resp. správního deliktu.
Dle Zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, právnické i fyzické osoby až do výše 2 000 000 Kč, v některých případech až do výše 3 000 000 Kč.

Nikdy není pozdě žádat o radu nebo pomoc
(v každé fázi Vaše provozu - zahájení, nahlášení kontroly, úrazu...).
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA CHYBY. UŠETŘÍME VÁŠ ČAS I PENÍZE.