Revize, kontroly

HASICÍ PŘÍSTROJE - kontroly
 • Rokční kontrola funkčnosti hasicí přístroj
 • Periodická zkouška tříletá
 • Periodická zkouška pětiletá
 • Montáž, demontáž, přemístění držáků a úchytů
 • Vyřazení přístroje a ekoligická likvidace staré náplně
 • Oprava HP (dílenská oprava - práce servisního technika)
 • Uvedení do provozu PHP (po opravě či při dodání nového na pracoviště)
 • Zpracování zápisu kontrola funkčnosti hasicí přístroje
HASICÍ PŘÍSTROJE - materiál - dodáváme
 • Kontrolní štítek
 • Plomba
 • Plnění přístroje_doplněnní prášku 60,- Kč/kg)
 • Hadice
 • Pojistka nárazníku
 • Pojistný ventil
 • Manometr
 • Dodání nového hasicího přístroje práškového 6kg
 • Dodání nového hasicího přístroje CO2 5kg
 • Dodání nového hasicího přístroje práškového 50kg
 • Dodání nové bedny na hasicí přístroj červený
 • Oprava poškozené bedny na hasicí přístroj
 • Bezpečností sklíčko k bedně na PHP
 • Zámek k bedně na hasicí přístroj
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (dále jen PBZ)
 • Roční kontrola hydrantu
 • Suchovod
 • Tlaková zkouška hadic
 • Roční kontrola funkčnosti požární uzávěr (dveře, okna, poklop atd.)
 • Roční kontrola funkčnosti požární uzávěr ROLETA STOBICH
 • Roční kontrola funkčnosti požární ucpávka viditelná - není třeba rozebrat žádnou stavbení a interierovou konstrukci, odsouvat nábytek atd.)
 • Roční kontrola funkčnosti požární ucpávka neviditelná - je třeba rozebrat stavbení či interierovou konstrukci, odsouvat nábytek, rozebrat dvoujtý interierový strop atd.)
 • Roční kontrola funkčnosti nouzové osvětlení
 • Roční kontrola funkčnosti požární obložení
 • Roční kontrola funkčnosti požární nátěr a nástřik
 • Kontrola funkčnosti požární klapky a stěnového uzávěru
 • Zpracování zápisu kontrola funkčnosti PBZ
Vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ)_ELEKTRO
 • Revize el.spotřtebič, el.nářadí
 • Revize elektroinstalace BYTOVÝ DŮM
 • Revize elektroinstalace BYT
 • Revize elektroinstalace KOMERČNÍ PROSTORY (výrobní, skladové, prodejní, veřejné, školy atd.)
 • Revize hromosvodů (všechny typy)
 • Revize elektroinstalace STROJ S PEVNÝM PŘÍVODEM
 • Revize elektroinstalace STROJ S POHYBLIVÝM PŘÍVODEM
Vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ)_TLAKOVÁ
 • Revize TNS výchozí
 • Revize TNS provozní
 • Revize TNS vnitřní
 • Revize TNS zkouška těsnosti
 • Revize TNS tlaková zkouška
 • Odborná prohlídka kotelny UHELNÁ
Vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ)_PLYNOVÁ
 • Odborná prohlídka kotelny PLYNOVÁ
 • Revize a kontrola plynové zařízení (všechny výkony)
 • Revize a kontrola plynovodu od HUP k zařízení
 • Kontrola rozvodu technických plynů - pivovar
 • Kontrola rozvodu technických plynů včetně kryogenních nádrží - pivovar
 • Kontrola rozvodu CO2 - restaurace
Vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ)_ZDVIHACÍ
 • Mostové jeřáby a kladkostroje: Běžná inspekce zdvihacího zařízení do 5t
 • Mostové jeřáby a kladkostroje: Běžná inspekce zdvihacího zařízení nad 5t
 • Periodická inspekce nebo revize zdvihacích zařízení do 1t
 • Periodická inspekce nebo revize zdvihacích zařízení do 5t
 • Periodická inspekce nebo revize zdvihacích zařízení do 10t
 • Periodická inspekce nebo revize zdvihacích zařízení nad 10t
 • Revizní zkouška zdvihacích zařízení do 5t
 • Revizní zkouška zdvihacích zařízení do 10t
 • Revizní zkouška zdvihacích zařízení do 20t
 • Revizní zkouška zdvihacích zařízení nad 20t
 • Ostatní zdvihadla: Pákový, lanový řehtačkový zvedák, hever apod. -roční prohlídka, nebo revize nebo inspekce
 • Ostatní zdvihadla: Pákový, lanový řehtačkový zvedák, hever apod. -běžná údržba zvedáků při prohlídce (demontáž, mazání apod…)
 • Vázací prostředky: Traverzy, vahadla, magnety, svěrky apod. - Roční prohlídka + evidence vázacích prostředků do 5t
 • Vázací prostředky: Traverzy, vahadla, magnety, svěrky apod. - Roční prohlídka + evidence vázacích prostředků nad 5t
 • Vázací prostředky: Traverzy, vahadla, magnety, svěrky apod. - Roční prohlídka + měření odnímatelných prostředků pro zavěšení
 • Servisní práce prováděné v pracovní době (07.00-15.30hod)
 • Servisní práce prováděné po pracovní době (15.30-20.00hod)
 • Servisní práce prováděné v noci, o víkendu a ve státem uznaného svátku
 • Značení vázacích prostředků
 • Obnovení výrobních štítků strojů a značení
 • Generální oprava + Zvláštní posouzení – Velká inspekce + Ověřovací zkouška zdvihacího zařízení – 1x za 10 let nebo dle vyčerpání projektových podmínek
MOTOROVÉ VOZÍKY
 • Technická kontrola motorového vozíku
Technické zařízení (dále jen TZ)
 • Roční kontrola fukčnosti regálu, žebříku, paletových vozíků, rudlů a dalších používaných zařízení
OSTATNÍ
 • Projednání zpracovaných dokumentů s dotčeným státním orgánem (inspektorát práce, hygiena, HZS kraje) - zajištění schválení dokumentu
 • Vyhledání potřebných dokumentů v archivech stavebních úřadů (v případě předání plné moci k tomuto úkonu)
 • V případě poskytování zvlášního poradenství nad rámec měsíčního paušálu bude služby účtována v hodinové sazbě
 • Činnost KOORDINÁTOR staveb
 • Zpracování dokumentu o určení vnějších vlivů