Ostatní služby požární ochrany

Dodáváme a instalujeme v objektech:

  • Hasicí přístroje
  • Hydranty
  • Hadice
  • Proudnice

Provádíme komplexní instalace požárních ucpávek

Protipožární ucpávky slouží jako preventivní požární ochrana, jejichž úkolem je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru.

Nejslabším článkem na stavbě, při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektronických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého systému utěsnění.

Protipožární ucpávky se skládají ze speciálních materiálů, zabraňujících šíření požáru a zvyšujících požární odolnost ve výše uvedených případech, ochraňujících ocelové a další nosné konstrukce, požární uzávěry a impregnační protipožární látky.

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku požární ochrany, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a požárními předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,
neváhejte nás kontaktovat,
RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!