NECHCETE ZBYTEČNĚ PLATIT ZA CHYBY?

Zajistíme komplexní služby v Požární ochraně a Bezpečnosti práce,
které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

 • ZAJISTÍME KVALITNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU VAŠEMU PODNIKÁNÍ!
 • Nabízíme veškeré služby spojené s požární ochranou.
 • Posoudíme požární nebezpečí Vašeho podnikání, zpracujeme potřebnou dokumentaci, zaškolíme Vás i Vaše zaměstnance, dodáme a naistalujeme protipožární zařízení. Provádíme periodické kontroly a revize.
 • Poradíme a pomůžeme Vám v každé fázi Vašeho podnikání.
 • Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany, dle ustanovení legislativních požadavků a normových požadavků České Republiky.

 
 • Pokuty za nedodržování povinností PO

Hasičský záchranný sbor může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 • BEZPEČNOST VAŠÍ PRÁCE NECHTE NA NÁS!
 • Přinášíme Vám komplexní servis bezpečnosti práce - BOZP.
 • Zaškolíme Vás a Vaše zaměstnance, zpracujeme dokumentaci či plán BOZP na míru Vašemu podnikání přesně dle požadavků legislativy.
 • Dlouhodobě udržujeme dobré vztahy s pracovníky státní správy (inspektorát práce, hasičský záchranný sbor, hygiena...).
 • Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, dle ustanovení legislativních požadavků a normových požadavků České Republiky.
 • ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ SPRÁVU BUDOV.
 • Pokuty za nedodržování povinností BOZP

Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, fyzické a právnické osobě v rozmezí 200 000, Kč až 2 000 000 Kč dle povahy přestupku, resp. správního deliktu.
Dle Zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, právnické i fyzické osoby až do výše 2 000 000 Kč, v některých případech až do výše 3 000 000 Kč.

Nikdy není pozdě žádat o radu nebo pomoc
(v každé fázi Vaše provozu - zahájení, nahlášení kontroly, úrazu...).
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA CHYBY. UŠETŘÍME VÁŠ ČAS I PENÍZE.

Doporučujeme:


maleticka-farma.jpg, 16kB tcp.jpg, 14kB jsn.jpg, 20kB rehabilitace.jpg, 14kB lachmanek.jpg, 13kB hotelukaplicky.jpg, 3,9kB anoa.jpg, 2,6kB

Úvod
Naše služby
Požární ochrana (PO)
Bezpečnost práce (BOZP)
Reference

VEVA PLUS s. r. o.
komplexní servis požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP).

Zajišťujeme poradenství požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP), školení požární ochrany a bezpečnosti práce, dokumentaci požární ochrany a bezpečnosti práce, revize a kontroly požární ochrany a bezpečnosti práce.
Dodáváme a instalujeme požární ucpávky, protipožární zařízení - hasicí přístroje, hydranty, hadice...
Zajišťujeme kompletní správu budov.
Oblast působení: Jižní Čechy, Písek, Strakonice, Vodňany, Tábor, České Budějovice, Blatná, Sedlčany, Praha

plaminek-vice.png, 854B   KONTAKTY
VEVA PLUS s. r. o.
Požární ochrana • Bezpečnost práce

Mobil: 739 612 963
E-mail: vladimir.urban@vevaplus.cz

Webdesign: GDS COOL